Kurz první pomoci pro firmy

Dovolte, abychom Vám nabídli Kurz první pomoci pro Vaši společnost.

Od 1. dubna 2012 bylo schváleno a zaneseno do zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) § 102 odst. 6 opatření, které firmám ukládá za povinnost zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet vyškolených a vybavených zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují zavolání zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel také, dle zmíněné normy, musí přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, pro evakuaci zaměstnanců a pro zastavení práce. A náš Kurz první pomoci pro firmy?

Náš kurz obsahuje ve svém tří až čtyř-hodinovém školení všechny náležitosti, vyplývající z výše zmíněného zákona. V celém školení je minimum teorie a téměř celý čas je věnován praktickému nácviku poskytnutí první pomoci a bezpečnostních postupů ve Vaší firmě, ve Vašich prostorách, s reálnou výbavou, kterou Vaši zaměstnanci budou v tu chvíli mít k dispozici např. při úrazu na Vašem stroji nebo technologii. Tímto druhem školení jsme zcela výjimeční, a s důrazem na praktickou stránku a také na konzultaci s představiteli firmy o bezpečnostních prvcích, které možná chybí, bude mít Vaše školení opravdu smysl a zaměstnanci budou připraveni zvládnout nešťastné situace mnohem snadněji a pevně doufáme, že i se zdárným koncem, ať už půjde o zranění jejich kolegy, požár nebo jinou mimořádnou událost.

Školení je vedeno samozřejmě profesionálem, který je leteckým záchranářem z povolání a má zdravotnické vzdělání a praxi v tomto oboru.

Každému ze zaměstnanců a také Vaší společnosti bude po skončení kurzu vystaven certifikát s platností dva roky o absolvování tohoto kurzu.

Kurz první pomoci ve Vaší společnosti si můžete objednat ZDE

KURZ PRVNÍ POMOCI pro malé, nevýrobní společnosti

Abychom vyšli maximálně vstříc také malým nevýrobním společnostem, které nemají na školení ve své společnosti kapacitu nebo se jim tento kurz kvůli malému počtu zaměstnanců nevyplatí, připravili jsme v každém z níže uvedených měst pravidelné společné kurzy první pomoci, kam mohou tyto společnosti vyslat své zástupce. Tito zaměstnanci po absolvování kurzu také dostanou certifikát, ale nikoliv celá společnost, jak je tomu při školení konkrétní společnosti v jejích prostorách, kde se dají bezpečnostní postupy prakticky ukázat a nacvičit.

Společné Kurzy první pomoci pro spíše malé a nevýrobní společnosti, pravidelně provádíme v každém z krajských měst po celé ČR.

Účast na společném kurzu první pomoci pro firmy si můžete objednat ZDE

 Děkujeme za Váš čas, který věnujete naší nabídce a prezentaci. Doufáme, že naše služby Vás oslovily a těšíme se na brzké shledání.

 

Vaši Letečtí záchranáři